ސޮއްޓި ބިޒްއިން މޯބައިލް ފޯނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ!

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް އިން ފޯނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެފިހާރައިން ބުނެފިއެެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ފޯނު މަރާމާތު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އަށް ވައިބަރ އިން މެސެޖް ކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މޯބައިލް ފޯނު މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުންވެސް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޯބައިލް ފޯނު ލޯންޗް ނޫނީ ބޯޓު ފަހަރަށް ލުމަށްފަހު ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިގެ ނަމްބަރ 7449955 އަށް ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބަރ ކުރުމުން އެ ފިހާރައިގެ ފަރާތުން ފޯނު ނަގާ، ފޯނު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ބޯޓު ނޫނީ ލޯންޗާއި ހަމައަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއިއެކު ގެންގޮސް ދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް އިން ފޯނު މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ފަހުގެ އެކި ބްރޭންޑު ތަކުގެ ފޯނު ގަންނަންވެސް ލިބޭނެއެވެ. ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

އެފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސޮއްޓި ބިޒްގެ ހޮޓްލައިން 7449955 އަށް ގުޅާލުމުން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *