30 މިނެޓުން ފުލް ޗާޖު ކުރެވޭ ވަން ޕްލަސް ފޯނު ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބޭނެ

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ވަން ޕްލަސް 9ޓީއާރު ވިއްކަން ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފިއެވެ.

ވަން ޕްލަސްގެ އެހެން ފޯނުތަކާ އެއްގޮތަށް 9 އާރުޓީ އަކީ ވެސް ބަލައިލަން ހިތްގައިމު ފޯނެކެވެ. ފަހުގެ ޑިޒައިނަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ފޯނުގައި ސެލްފީ ކެމެރާއާއެކު ހަތަރު ކެމެރާ ހުރެ އެވެ. ބަލައިލަން ރީތި އިރު އެ ފޯނު ގެންގުޅެން ވެސް އެހާމެ ފަސޭހަވާނެއެވެ.

އެ ފޯނު ނެރެފައިވަނީ 5ޖީ ނެޓްވޯކާވެސް އެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 6ޖީ ނެޓްވޯކް ލިބޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެ ފޯނު ބޭނުން ކޮށްގެން ހަލުވި އިންޓަނެޓުގެ ފައިދާ ނެގޭނެއެވެ.

މި ފޯނު އެންމެ ހާއްސަ ވަނީ ފޯނުގެ ބެޓަރީގެ ސަބަބުންނެވެ. 4500 މިލިއެމްޕަވާގެ ބެޓަރިއެއް ހުންނަ އެ ފޮނު އެންމެ 29 މިނެޓު ތެރޭ ފުލް ޗާޖު ކޮށްލަދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އަވަދިނެތި އުޅޭ މީހުންނާއި ގިނަ ވަގުތު ފޯނު ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ފޯނެކެވެ.

މި ފޯނުގެ މުހިންމު ބައެއް ފީޗާތައް

– އޯއެސް: އެންޑްރޮއިޑް 11، ކަލާ އޯއެސް 11

– ޑިސްޕްލޭ: 6.62 އިންޗި، ކޯނިން ގޮރިއްލާ ގްލާސް

– މެއިން ކެމެރާ: 50 އެމްޕީ (ވައިޑް)، 16 އެމްޕީ (އަލްޓްރާ ވައިޑް)، 2 އެމްޕީ (މެކްރޯ)

– ސެލްފީ ކެމެރާ: 16 އެމްޕީ (ވައިޑް)

– ފިންގަ ޕްރިންޓް ސެންސަ

ސޮއްޓިބިޒް އިން ވަން ޕްލަސް 9އާރުޓީ ލިބެން ހުންނަ އަގުތައް:

– 8ޖީބީ/128ޖީބީ: 12،000ރ.

– 8ޖީބީ/256 ޖީބީ: 13،000ރ.

– 12ޖީބީ/256 ޖީބީ: 14،200ރ.

ސޮއްޓިބިޒް އަކީ ފޯނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރާއްޖެއަް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ފިހާރައެކެވެ. އެ ފިހާރައިން ފޯނު މަރާމާަތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރެގެންވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 7750004 އަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރުމުން އެ ރަށެއްގެ ބޯތަށް އަދި މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަ ކޮށްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާަލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީ ހުންނަ ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައަށް ގޮސްގެންވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *