Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

7750004

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

7750004

އައު އުފެއްދުންތައް ދައްކުވާލި ސެމްސަންގ “އަންޕެކްޑް އިވެންޓް”

އައު އުފެއްދުންތައް ދައްކުވާލި ސެމްސަންގ “އަންޕެކްޑް އިވެންޓް”

10 ޖުލައި 2024 ވީ ބުދަ ދުވަހު، ސެމްސަންގުން ޕެރިހުގައި "އަންޕެކްޑް އިވެންޓް" ބޭއްވިއެވެ. މި އިވެންޓުގައި ގެލެކްސީ ރިންގ، އަލުން ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ބަޑްސް 3، އަދި ދެ އައު ފޯލްޑަބަލް ފޯނު ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ތަޢާރަފުކުރިއެވެ. ގެލެކްސީ ރިންގަކީ ހަށިގަނޑުގެ ސިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ޓްރެކްކުރެވޭ "ސްމާޓް ރިންގެއް" އެވެ. މިއީ ސެމްސަންގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރުނު މިބާވަތުގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިއަށް ހިތުގެ ވިންދާއި ނިދުން

PREV NEXT
އައު އުފެއްދުންތައް ދައްކުވާލި ސެމްސަންގ “އަންޕެކްޑް އިވެންޓް”

އައު އުފެއްދުންތައް ދައްކުވާލި ސެމްސަންގ “އަންޕެކްޑް އިވެންޓް”

10 ޖުލައި 2024 ވީ ބުދަ ދުވަހު، ސެމްސަންގުން ޕެރިހުގައި "އަންޕެކްޑް އިވެންޓް" ބޭއްވިއެވެ. މި އިވެންޓުގައި ގެލެކްސީ ރިންގ، އަލުން ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ބަޑްސް 3،

PREV NEXT

ނަތިންގެ މުޅިން ތަފަތު އައު ފޯނެއް ނެރެފި!